Ogłoszenia69.pl

Każdy odwiedzający tę stronę musi mieć co najmniej 18 lat. Wchodząc na niniejszą stronę, zgadzasz się i akceptujesz warunki regulaminu.

Mapa Polski Mapa ČR B C D E F G K L N O P R S T W Z

 

 

Nexstar s. r. o.
Josefa Václava Sládka 44
Frýdek-Místek
738 01
Czech republic

IČO: 05412706

to operator tego portalu ogłoszeń: www.Ogloszenia69.pl, dalej tylko OPERATOR.

 

 • Ogloszenia69.pl umożliwiają bezpłatnie wyszukiwać ogłoszenia osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, dalej tylko Użytkowników. Użytkownicy mogą bezpłatnie umieścić ogłoszenie prywatne lub komercyjne.

 • Operator ma prawo do odrzucenia ogłoszeń, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami etyki, moralnością lub zagrażają porządkowi publicznemu. Dalej jeśli szkodzą dobremu imieniu Operatora lub są sprzeczne z jego interesami. Publikujemy ogłoszenia tylko w języku polskim, czeskim i słowackim. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo w przypadku powtarzającego się naruszenia regulaminu odmówić lub nie publikować nawet już zapłacone (tzw. topowane albo wyróżnione) ogłoszenie i dalej nie jest zobowiązany uzasadniać, dlaczego tak postępował. Operator może dokonać potrzebnych zmian ogłoszenia lub ewentualnie usunąć całego ogłoszenia. W kategorii „Seks przez telefon” nie wolno prywatnie lub komercyjnie publikować ogłoszeń – ta kategoria na niniejszych stronach internetowych przeznaczona jest wyłącznie do naszych partnerów.

 • Czego nie wolno publikować na Ogloszenia69.pl?
  • Ogłoszeń, które nie są zgodne z ukierunkowaniem stron internetowych
  • Usług tej samej treści (randki online) takich jak strona Ogloszenia69.pl (linki dotyczące stron konkurencyjnych ukierunkowanych na portale randkowe itp.)

   Zabrania się również:

  • Pisać całe słowa dużymi literami (CAPS LOCK)
  • Do nagłówku lub tekstu ogłoszenia wprowadzać znaków specjalnych (@ * # $% ^ & !?)
  • Zapisywać do ogłoszeń zdjęć w ramkach lub zdjęć wyróżnionych w inny sposób
  • Używać superlatyw i niesprawdzonych twierdzeń (najlepsza jakość, największa oferta, najtańsza oferta itp.)
  • Umieszczać w ogłoszeniach zwroty takie jak „więcej informacji podam w mailu” itd. – w tekście ogłoszenia jest wystarczająco dużo znaków (2500), opis szczegółowy powinien więc zmieścić się w tym ogłoszeniu

 • Wszystkie usługi portalu Ogloszenia69.pl są Użytkownikom dostarczane darmowo.

 • Umieszczone ogłoszenie zostanie publikowane przez okres 2 miesięcy. Po tym okresie automatycznie zostanie usunięte (jeśli w ciągu tego okresu Użytkownik go nie odnowi).

 • Jeśli Użytkownik będzie chciał usunąć ogłoszenia przed upłynięciem okresu 2 miesięcy, musi sam zrobić to za pomocą hasła, klikając w „Usunąć” u danego ogłoszenia w części Moje ogłoszenia.

 • Operator to tylko pośrednik kontaktu między osobą oferującą i osobą szukającą popytu, nie przyjmuje zobowiązań ani odpowiedzialności za ofertę lub popyt. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia, jakość, pochodzenie, dostawę, przyjęcie, zapłacenie lub zastosowanie oferowanych usług. Nie ponosi też odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych Użytkownika podanych w ogłoszeniu. Użytkownik zgadza się z anonimowym wykorzystaniem danych rejestracyjnych.
  Wszystkie opublikowane informacje są chronione prawem Operatora. Treść nie przechodzi edycją pod względem poprawności językowej.

 • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowań osobom upoważnionym i Operatorowi w przypadku naruszenia praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest na żądanie Operatora natychmiastowo i dowodnie udowodnić materiały lub fakty dotyczące jego uprawnień do wykonywania praw autorskich do używanych ogłoszeń reklamowych lub tylko ogłoszeń.

 • W przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej itp.) obie strony są zwolnione z obowiązku realizacji zamówień oraz zapewnienia odszkodowania.

 • Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez niego w związku z korzystaniem z usług www.ogloszenia69.pl. E-mail ten może mieć charakter informacyjny lub reklamowy.

 • Regulamin ten wchodzi w życie po opublikowaniu i Operator ma prawo go kiedykolwiek zmienić bez uprzedniego powiadomienia.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2016 r.

Array ( [locator] => regulamin )